SylabusPLUS to system tworzenia i prezentacji Sylabusów  na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.